La Danza Azteca

Posvátný tanec starobylých kultur.
Tanec, jenž spojuje nebe se zemí.
Tanec, v jehož rytmu tepe srdce univerza.
Tanec, který uchovává poklady pradávných civilizací.

Našim návštěvníkům

Tento tanec tančili již dávní Toltékové. Jeho vzácné dědictví se uchovalo v pozdější tradici Aztéků až do dnešních dnů. Jde o velice starou pohybovou techniku, probouzející hlubokou moudrost těla. Skrze naše těla jsme stále propojeni s přírodou, jejími rytmy a cykly. Pohybem je možné probudit tyto rytmy a struktury, pocítit sounáležitost se vším stvořeným, spojit své vědomí s matkou Zemí a svou duši s nebesy. Tancem můžeme mocným přírodním silám vyjádřit dík za své zrození, za každý náš dech.

Aztécký tanec pracuje s tělem jako s velmi důležitým zdrojem léčivých prožitků a jako s prostředkem přímé cesty k bytí „tady a teď“. Jedná se o intenzivní a zároveň bezpečný způsob sebepoznání, seberozvoje a ozdravení člověka po stránce duševní i tělesné.

Pro aztécký tanec není potřeba žádná předchozí taneční průprava ani fyzická kondice, každý tančí podle svých možností a schopností.

Novinky

Od října 2019 do dubna 2020 tančíme pravidelně  
každý pátek v ZŠ Podolí, od 18 do 20 h.
 
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás :)